koisiitanka’s blog

目にとめたものを写した写真に短歌を添える

幸せ

   (ランチ会参加者の投稿より)

 

 

  師走なる桜木町のランチ会仕事忘れて今日は幸せ

 

            悦子 詠

 

 

 

      

           

 

空中ゴンドラ

  (ランチ会参加者の投稿より)

 

 

 師走なる桜木町のランチ会空中ゴンドラ3回まわる

 

          梨花 詠

 

 

       

 

たつ年へ

  (ランチ会参加者の投稿より)

 

 師走なる桜木町のランチ会おいしくたべてたつ年へつなげ

    

            九州男 詠